2019. Január 22. Vince, Artúr nevenapja  
 
Keresés az oldalon
Főoldal Betegtájékoztató anyagok
Intézmény bemutatása
Debreceni Kardiológiai Napok
Oktatás
Partnereink
Képgaléria
Kardio Magazin
Kardiovaszkuláris Kutató Központ
Szívünk napja
Klinikai Fiziológiai Tanszék

Akadálymentes verzió

Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

Legfrissebb..

Az MKT 2018. évi Tudományos Kongresszusa


Díszdoktori előadás

Prof. Ger J.M. Stienen (the Netherlands) Debreceni Egyetem díszdoktori székfoglaló előadása:
“Skeletal and cardiac muscle activity in health and disease: a target in motion”


Partnerek


 Magyar Nemzeti Szívalapítvány


  Kardio Magazin

<< előző oldal


  Apa nélkül felnövő gyermekek

Egy gyermeknek a nemi szerepről való elképzelését, az ellentétes nemű társakhoz való viszonyát, a társas kapcsolódását, a bizalmat, tiszteletet a másik iránt a két szülő jelenléte alakítja ki.


Az anya szerepe az, hogy meleg, szeretetteljes légkört teremtsen, biztonságos „fészket” jelentsen a gyerek számára. Ahogyan Winnicott mondaná, a gyermek egészséges növekedéséhez szükséges az elég jó anya, aki nem kell, hogy tökéletes legyen, de elégítse ki a gyermek érzelmi és fizikai/testi szükségleteit egyaránt. A biztonságot adó tartás, a feltétel nélküli odafordulás, a gyermek igényeire való ráhangolódás nagyon fontos a gyermek lelki egészsége szempontjából. Ugyanolyan fontos azonban az is, hogy ahogyan cseperedik, úgy változzon ez a kapcsolat, engedje az anya a gyermeket „kikelni” a biztonságot nyújtó „fészekből”.

Átemelés a küszöbön

Hangsúlyos, hogy a gyermek megtanulja a szabályokat, a késleltetést, a mások igényeinek tiszteletben tartását. Bálint A. szerint az első életéveket követően, „nem az a jó, ideális anya, aki a gyermekének állandóan a rendelkezésére áll. A jó anya megérzi az elviselhető frusztrációk fokát, és a kielégítés és frusztrációk arányát optimális szinten tartja. Ezzel tanítja a gyermekét a realitáshoz való alkalmazkodásra.” Én ezt egy nagyon fontos gondolatnak tartom. Kiegészítem ezt azzal, hogy mindebben természetesen nemcsak az anya, hanem az apa is részt vesz. Az ő reakciói, a gyermekkel töltött idő minősége, az apával való kapcsolat szintén elősegíti ezt a folyamatot. A Ranschburg által használt kifejezésre hivatkozva, a „küszöbön történő átemelés” az apa feladata a gyermek szocializációja során. Egy idő után a gyermeknek egyre nagyobb igénye lesz arra, hogy a biztonságot jelentő anyai „fészektől” eltávolodjon és megismerje a körülötte lévő világot. Az apa megmutatja neki milyen a világ odakint, hogyan kell bánni az otthonon kívüli eszközökkel és az otthonon kívüli emberekkel. Akkor, amikor az apa együtt mossa a kocsit kisfiával a garázsban vagy éppen edzésre viszi, vagy megmutatja hogyan tesz egy férfi különböző helyzetekben, akkor azt segíti elő, hogy egyfajta jártasságot szerezzen a küszöbön túli világ értékrendjében és magatartásformáiban. Ez egyértelműen az apa feladata, és ezt az apától kell megkapnia minden gyereknek. Számos pszichológiai vizsgálat és tapasztalat bizonyítja, hogy a gyerek kibontakozó alkotóképességében, önértékelésében, abban, hogy bele tud helyezkedni mások gondolatvilágába, az apai játéknak fontos szerepe van. Az apákkal töltött idő és annak minősége is ugyanolyan fontos a gyermek fejlődése szempontjából, mint az anyával töltött idő.

Új apa-gyermek kapcsolat

Az elmúlt 50 évben nagy változás indult el az apa-gyermek viszonyban, vizsgálatok kimutatták, hogy az apák kétszer annyi időt töltenek a gyermekekkel kapcsolatos teendőkkel, mint a 20 évvel előbbi apák. A tradicionális női és férfi szerepek ma már nem válnak el olyan élesen. Az apák folyamatosan növekvő számban vesznek részt a szülés folyamatában, segítenek a szülés utáni időszakban, felkelnek a síró gyermekhez éjszaka, segítenek a házi munkában. Egy új típusú, pozitív apai kapcsolatépítés kezdődött az apák és gyermekeik között, amelyre a korábbi férfijogú, hagyományos felfogás kevés teret engedett. A nők munkavállalása, az anyagi terhekhez történő hozzájárulásuk nyilvánvalóan hozzájárul ehhez a folyamathoz.

Egyedülálló szülő

A gyermeknek, legyen az kisfiú vagy kislány szüksége van mindkét szülőjére. Ha ez valamilyen formában sérül (pl. rossz az apa vagy anyakép) vagy nem valósul meg, akkor később komoly problémák adódhatnak, amelyek akár a gyermek későbbi párkapcsolatában is megjelenhetnek. Nyilvánvalóan különbség van abban a tekintetben, hogy az apa elhunyt-e, vagy az apa elhagyta a családot, vagy mondjuk a válás történt, és az apa továbbra is részt vesz a gyermek életében, rendszeresen, kiszámíthatóan. Egyáltalán nem kizárt, hogy az egyedülálló szülő által gondozott gyermek harmonikusan nő föl, ezt nagymértékben meghatározzák a gyermeket körülvevő családtagok, továbbá az, hogy az apa milyen szerepet vállal a gyermek későbbi életében.

Ismeretlen világ

Ranschburgra visszatérve, amennyiben az apa nem vesz részt a család életében egészen kiskortól kezdve, akkor megeshet, hogy a „küszöbön történő átemelés” csorbát szenved. A gyerek gyakran nem szerzi meg azt a jártasságot, ami a külvilággal való sikeres kapcsolatfelvételt, normák, szabályok, nemi szerepek elsajátítását illeti, és így, amikor a serdülés kezdetén átlépi a küszöböt, egy ismeretlen világgal kell szembenéznie; olyannal, amelynek kihívásaira nincsenek tanult válaszai. Ennek lehetnek aztán olyan következményei, hogy a serdülő súlyos esetben bandák, kábítószer, fiatalkori bűnözés felé fordul.

Erőszak, önbizalomhiány

Néhány kutatási adat: Az apa nélkül felnövekedett fiúk kamaszkorukban versengőbbek, mint a kétszülős családban felnőtt társaik. Gyakrabban büntették őket verekedés miatt, azért, mert bosszúállók voltak, vagy erőszakkal szerezték meg, amit akartak. A kisgyermek korukban apa nélkül felnövekedő lányok esetében nem volt megfigyelhető ilyen különbség.
Fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak a fiúgyermek életében okozhat károkat az apahiány. A pszichológusok gyakran tapasztalják, milyen következményekkel jár, ha kevés figyelmet kapnak a lányok az édesapjuktól. A leggyakoribb baj, hogy felnőve kevés az önbizalmuk, önértékelési problémáik lehetnek, de a táplálkozási zavar is gyakran erre vezethető vissza. Köztudott az a tény, hogy a lányok gyakran apamintára választanak házastársat, s ha nem megfelelő az apakép, akkor a lánygyermek gyakran hasonló mintázatú kapcsolatban találja magát felnőttként, mint amiben akár gyermekként szenvedett.

Azonosulás

A nemi szerepek elsajátításában, a nemhez igazodó viselkedés kialakulásában az apa fizikai és lelki értelemben vett hozzáférhetősége a kulcstényező. Nem az számít, hány órát tölt az apuka hetente a fiával. A minőségi idő a döntő. A férfi nemi szerepek elsajátításában ugyanis kiemelt szerepe van az apával való azonosulásnak, aminek feltétele az apa és a gyermek között lévő élő, érzelemteli kapcsolat. A fiúknak sokkal több apai segítségre van szükségük ahhoz, hogy megtanulják, hogyan kell felnőtté válni. Egy férfi modellre van szükségük, akivel azonosulni tudnak. Ezért nagyon fontos a közös időtöltés, a férfias dolgok (sport, különféle mozgásos játékok) együttes megtapasztalása. A gyermek korai fejlődésében, a korai kötődéseinek kialakulásában az apai ölelés, a szemkontaktus, a beszéd, az érintés, a gondozási tevékenység ugyanolyan fontosak és eredményesek, mint az anyai interakciók. Az is fontos, hogy az apa együttműködjön volt feleségével a fegyelmezés kérdésében, és nemcsak határozottságot, hanem megértést és gyöngédséget is tudjon mutatni. Az apák általában nem beszélnek arról, hogy mit éreznek, még ha jóindulatúak és segítőkészek is, és elegendő időt töltenek is a fiaikkal. Sok apa alig vagy egyáltalán nem elérhető a gyereke számára, túl szigorú, érzelmileg megközelíthetetlen, így aztán a fia mindenféle módon megpróbálja felkelteni a figyelmét, megszerezni elismerését. A serdülőkorban ez azt is jelentheti, hogy a kamasz kezelhetetlenné válik, hogy felhívja erre a problémára a figyelmet.

Férfivá érés

Ebben az esetben is fontos különbséget tenni, hogy a vér szerinti apa részt vesz-e és alkalmas-e a az apa minta nyújtására. Ha igen, akkor meg tudja adni neki mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy férfivá érhessen. Amennyiben az apa valamiért nem elérhető (elhunyt vagy nem látogatja a gyermeket, vagy az életvitele nem alkalmas a gyermekkel való kapcsolattartásra), akkor egy nagyapa, nagybácsi vagy más férfi rokon ugyanúgy meghatározó férfiminta lehet, mint az édesapa. Sajnos, ha azt nézzük, hogy vannak esetek, amikor a gyermek egy bántalmazó, iszákos, stb. apa mellett nőne fel, akkor inkább legyen számára valamelyik mentálisan egészséges férfi családtag a férfiminta. (Természetesen ellenőrzött körülmények között ilyenkor is javasolt a vér szerinti apával történő kapcsolattartás.) Az anya női neménél fogva nehezen tudja pótolni mindazt, amit egy apa adhat meg a gyermekének. Célszerű lehet ilyen esetekben olyan férfit keresni a családban, iskolában, akihez a gyermek kötődik, aki azonosulási minta lehet a gyermek számára. Az édesanya segíthet azzal, ha fiús, illetve férfias sportra íratja gyermekét, ha elhívja a kisgyermek fiú barátait, és ápolja azokat a kapcsolatait, amelyben a gyermeknek férfi szerepeiben kell megmutatkoznia. Veszélyes lehet, ha az anya fiú gyermekére telepedik, és úgymond apa helyettesként használja. Ez a gyermek számára mindig megterhelő, hisz ilyen esetekben életkorának nem megfelelő viselkedést és szerepeket várnak el tőle.

Boldogtalan anya

Akár a fiú, akár a lány, a boldogtalan anya mellett felnövő gyerek mindenképpen veszélyben van. Az anya, aki magányos és segítség nélkül maradt, magához láncolhatja lányát, és fiát sok esetben bűnbakként használhatja („olyan vagy, mint az apád”). A gyermekek sok negatív üzenetet kaphatnak „a családját elhagyó férfiról”, főleg ha az apa fájdalmat okozott. Azok a gyerekek, akik apa nélkül nőnek fel, nem láthatnak mintát egy folyamatos, mindennapi férfi-női kapcsolatra, nem látják, hogy ez hogyan működik a mindennapokban. Ezeknek a gyerekeknek nehezebb lesz majd bizalmat érezni a másik nem iránt, és boldog párkapcsolatot kialakítani. Így ha egy édesanyát elhagy a párja, mindenképpen kerülni kell(ene) az ilyenfajta tudatos ellenérzés kialakítását a férfi nemmel kapcsolatosan lány és fiúgyermekében egyaránt.

Közös időtöltés, biztonság

Az együtt töltött minőségi idő a legfontosabb. Tudom, a mai világban a szülők sokat dolgoznak, kevés az idejük. De ebben az esetben is meg kell találnia azokat a pillanatokat, amikor elérhetővé válnak a gyermekeik számára. Bizonyos esetekben kényelmes a gyermeket leültetni a tv, számítógép elé, a modern technika vívmányai nagyon jó szórakozást nyújthatnak számukra, és addig, amíg a gyerek „elvan” lehet időt fordítani a házimunkára. Én mindenképpen kerülném ezeket a megoldásokat. Ezekből könnyen alakulnak ki később függőségek (számítógép, alkohol, drog, dohányzás), és a szülő egy napon csak azt veszi észre, hogy semmit sem tud gyermekéről. A személyes kapcsolatot, a kölcsönösséget, az egymásra való őszinte odafigyelést a gyermek sehonnan máshonnan nem tudja megtanulni, csak az anya és az apa empátiás, odafigyelő, odaforduló, a gyermek iránt érdeklődő jelenlététől. Egészen kicsi kortól kezdve a személyes időtöltések, a közös játékok, kirándulások, a szabadban töltött focizás, tollasozás mindezt elősegíti. Az esti mese olvasás, ahol össze lehet kicsit bújni, a közös étkezések, ahol mindenki elmeséli azt, ami számára fontos, és ahol odafigyelnek egymásra. Hogy a gyermek tudja, az anyjának vagy az apjának mindig lesz egy perce bánatára, felvidítására. Egy olyan közeg megteremtése, ahol a gyermek biztonsággal fordulhat bármelyik szülőjéhez kisebb-nagyobb problémáival.

Kovács-Tóth Beáta
klinikai szakpszichológus
Magatartástudományi Intézet

 


Hírlevél
Amennyiben szeretne felíratkozni a hírlevelünkre, kérjük adja meg a következő adataidat:
Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:
Hírlevél-csoport:
Kérem írja be a képen látható karaktereket!


  Adatbázis-elérések
Információs pult
vissza az oldal tetejére
Copyright információk - Minden jog fenntartva - DEOEC Kardiológiai Intézet - © Copyright - 2003-2008.