2022. Január 20. Fábián, Sebestyén nevenapja  
 
Keresés az oldalon
Főoldal Betegtájékoztató anyagok
Intézmény bemutatása
Debreceni Kardiológiai Napok
Oktatás
Partnereink
Képgaléria
Kardio Magazin
Kardiovaszkuláris Kutató Központ
Szívünk napja
Klinikai Fiziológiai Tanszék

Akadálymentes verzió

Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

Legfrissebb..

Az MKT 2019. évi Tudományos Kongresszusa


Díszdoktori előadás

Prof. Ger J.M. Stienen (the Netherlands) Debreceni Egyetem díszdoktori székfoglaló előadása:
“Skeletal and cardiac muscle activity in health and disease: a target in motion”


Partnerek


 Magyar Nemzeti Szívalapítvány


  Kardiovaszkuláris Kutató Központ

Kardiovaszkuláris Kutatási Központ
Kardiovaszkuláris Kutatási Központ,
Debreceni Egyetem
(Nemzeti Kutatási Infrastruktúra)


A Kardiovaszkuláris Kutatási Központ a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Klinikai Kutató Központ és Belgyógyászati Klinika hálózatba szervezett kutatási-fejlesztési egységeinek összessége Muszbek László akadémikus vezetésével. Az alábbi infrastruktúrák (független KI-ként is megjelntetve, itt rövid megnevezésként hivatkozva rájuk) tartoznak a Kardiovaszkuláris Kutatási Központba:

Klinikai Kutatóközpont (vezető: Muszbek László):
1. Öröklött és szerzett kardiovaszkuláris rizikófaktorok kutató laboratóriuma
2. Ritka thrombophiliák és haemorrhagiás diathesisek kutató laboratóriuma
3. Laboratóriumi diagnosztikai kutató és fejlesztő laboratórium

Kardiológiai Intézet (vezető: Édes István):
4. Vaszkuláris biológiai labor
5. Miokardiális kontraktilitás laboratórium
6. Kardiovaszkuláris Klinikai Kutatóközpont

Nephrológiai Tanszék (vezető: Balla József):
7. Vaszkuláris biológiai kutató laboratórium

Az infrastruktúrák rövid bemutatása:
Az öröklött és szerzett kardiovaszkuláris rizikófaktorok kutatásában az elmúlt években tett erőfeszítéseink eredménye az új genetikai laboratórium felszerelése, mellyel megteremtettük a genetikai kardiovaszkuláris rizikófaktorok nagy létszámú populáción történő vizsgálatának alapfeltételeit.
A ritka thrombophiliák és haemorrhagiás diathesisek kutatása vonatkozásában 2007-ben megteremtettük a felületi plazmon rezonancián alapuló fehérje-fehérje kapcsolatok tanulmányozásának lehetőségeit BIACORE technikával. A mutációk hatásának vizsgálatára alkalmas hagyományos in vitro expressziós rendszerek mellett 2007-ben a sejtmentes fehérjeszintézist is bevezettük.
A Kardiológiai Intézet vaszkuláris biológiai laborjában az országban több helyen előforduló érgyűrű kontrakció mérő rendszert alkalmassá tettük a kontrakciós erő mérése mellett, azzal egy időben végezhető, preparált ér simaizomrétegében történõ intracelluláris Ca2+ koncentráció mérésre. Ezzel az országban egyedülálló infrastruktúra jött létre, melyet a magas vérnyomás hátterében álló Ca2+ érzékenység változások fiziológiásan kialakuló intracelluláris Ca2+ koncentrációk mellett közvetlenül meghatározhatóak. Ez a fejlesztés megalapozhatja a Ca2+ érzékenység csökkentésén alapuló terápiás támadáspontok azonosításának reális lehetőségét.
A Kardiológiai Intézet miokardiális kontraktilitás laboratóriumában egy, az országban egyedülálló műszeregyüttes került beállításra, mely alkalmas egyedi, izolált szívisejtek kontrakciós paramétereinek meghatározására. A legutóbbi fejlesztést 2008-ban végeztük a rendszeren, mikor alkalmassá tettük a felhasznált izomsejtek átmérőjének mérésére mind horizontális, mind vertikális síkban, ezzel pontosítva a kontrakciós erő mérése során szerezett adatokat.
A Kardiológiai Intézet Kardiológiai Klinikai Kutatóközpontjában elvégzett fejlesztések közül a legfrissebbek:
Klinikai kutatásunk során az utóbbi időben sikerült egy általánosan elfogadott modellt kidolgozni az őssejtkezelés lehetőségeire, humán miokardiális infarktust követően a kamrafunkció javítására: Gyöngyösi et al, Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2009, 6(1):70-81.

Tudományos hatás:

Fontos mindenekelőtt megemlíteni, hogy az itt bemutatott infrastruktúra önállóan is jelentős, stratégiaivá fejleszthető infrastruktúrák együttese, mely az adott infrastruktúrákat kezelő egységek közös cél érdekében tett erőfeszítéseinek az eredménye. A hálózatba belépő egységek a kardiovaszkuláris alap- és alkalmazott kutatások teljes vertikumát (molekuláris biológia, rizikótényezők, pathomechanizmus, állatmodellek, fiziológiai adatok, klinikai kezelések és gyógyszerkipróbálások) átfogják. A közös megjelenés elsődleges oka a hatékonyság. Így az ötlettől a betegágyig vezető út nemcsak biztosítva van, de elegendően rövid is a kutatók/ötletek számára. Az így együtt megjelenő tudományos potenciálról elmondhatjuk, hogy az elmúlt három évben a hét KI által publikált angol nyelvű közlemények száma meghaladta a 100-at, mely közlemények összesített impakt faktora több, mint 400 (a klinikai gyógyszerkipróbálások eredményeiről beszámoló közlemények nélkül).

Társadalmi hatás:

A kardiovaszkuláris betegségek a vezető halálok Magyarországon. Ezen a téren elért előrelépések nem csak a halálozás és a jeletős egészségkárosodás csökkenéséhez járulhatnak hozzá (társadalmi érdek), de az érintett betegek munkaképességének fenntartásában is elengedhetetlen (gazdasági érdek). Ezen kettős, gazdasági- és társadalmi cél elérése érdekében legalább három téren kell előrelépéseket tenni: (1) a rizikótényezőket azonosítnai és a betegség kialakulását megelőzni; (2) a pathomechanizmus pontosabb megértésével új terápiás lehetőségeket feltárni; (3) a kidolgozott gyógymódok hatásait magyar populáción ellenőrizni. Saját központunkban így létrehoztuk és integráltuk az alapkutatási- és klinikai kipróbálási/kutatási infrastruktúrát a beteg orientált kutatás érdekében.
Végül meg kell említenünk, hogy KI-jeink iránt már most is jelentős a vállalkozások érdeklődése. Ez megalapozza az itt vázolt Kutatási Infrastruktúra stratégiaivá fejlesztésének (nemzet)gazdasági igényét. Az éves átlagos összköltség meghaladta a 200 MHUF-ot, mely költség nagyjából felét külső megbízásokból fedeztük.

Általános hozzáférési elvek:
A Kutatási Infrastruktúra intézeti kutatás-, kollaborációs kutatás- és külső (szerződéses) formában érhető el. A külső hozzáféréssel szemben az intézeti és kollaborációs kutatás előnyt élvez.

Eljárásrend és általános információ:
A kitöltött adatlapokat kérjük az infrastruktúra adminisztrátorának E-mail üzenethez csatolva eljuttatni: Tóth Attila, PhD., E-mail: atitoth@dote.hu. Az adatlap letöltéséhez klikkentsen ide: adatlap; a kitöltési útmutató itt található: kitöltési útmutató. Megkeresésük esetén az üzenet beérkezését válaszlevélben 3 munkanapon belül nyugtázzuk. A megkeresés alapján az adott infrastruktúra felelőse felveszi a kapcsolatot a szolgáltatást igénylővel.

A szerződéses szolgáltatási igény esetén a szolgáltatás piaci alapon történik, ugyanakkor a szerződésben a mérések során kapott adatok a megrendelő tulajdonába kerülnek. A kollaborációs kutatás célja ezzel szemben tudományos közlemények publikálása. Ebben az esetben a szolgáltatás nyújtására önköltségi áron kerül sor.

A szolgáltatási igény egyeztetését követően az infrastruktúra felelőse tájékoztatja az igénybevevőt a kívánt szolgáltatási tevékenység áráról és feltételéről (határidő). Ennek ismeretében a szolgáltatást igénylő nyilatkozik arról, hogy azt elfogadja-e.

A szolgáltatási igény megerősítését követően a szolgáltatás felelőse gondoskodik a szerződés kidolgozásáról és a szolgáltatás elvégzéséről.

Amennyiben a szolgáltatás iránti igény meghaladja a szolgáltató laboratórium kapacitását, a mérési igények rangsorolása válik szükségessé. Ennek során a belső (intézeti) – kollaborációs kutatás – külső piaci megbízás rangsort kell követni. Külső mgbízás esetén a szolgáltatási díj terhére ugyanakkor kapacitásbővítésre is sor kerülhet, mely esetben a külső, piaci alapú kutatás feltételeinek biztosítása a szolgáltatási díjban érvényesítésre kerül.

Amennyiben a kapacitás szűkössége alapján a szolgáltatási igényeket a kollaborációs, illetve intézeti igények esetében nem lehet maradéktalanul kielégíteni, akkor a szolgáltatási igények tudományos alapon történő értékelésére fog sor kerülni. Az értékelést az adott infrastruktúra üzemeltetője és két, az adott infrastruktúra működésében nem érdekelt szakember végzi el. Az értékelés során mindhárman 0-10 pont közötti skálán értékelik a szolgáltatási igény tudományos színvonalát, annak potenciális tudományos értékét. A kapott pontokat összeadva (maximum 30 pont) a magasabb pontszámú szolgáltatási igények kielégítésére fog sor kerülni a kapcitási korlát eléréséig. Pontegyenlőség esetén a szolgáltatás felelőse dönt a megegyező pontszámú igények rangsoráról.

 
 
 

Myocardial Cellular Physiology Unit

Myocardial Cellular Physiology Unit

The Myocardial Cellular Physiology Unit has expertiese with permeabilized single cardiomyocytes. These cells are mounted on a custom made system and several physiological parameters of cardiomyocyte force production can be determined.

The system is suitable to detect drug effects on cardiomyocytes, and to investigate cardiomyocyte contractility under pathological conditions, in vitro.

For detailed information, please click on the title.

 
 
 

Cardiovascular Research Unit

Cardiovascular Research Unit.

The Cardiovascular Research Unit has expertiese with cannulated microarterioles as well as with large vessels . A rather unique technique is that vascular function (isometric or isobaric contraction) can be measured in parallel with recording of changes in intracellular Ca-concentrations.

The vascular systems are suitable to detect drug effects on the vascular function and also to characterize vascular biology under pathological conditions.

For detailed information, please click on the title.

 
 
 Hírlevél
Amennyiben szeretne felíratkozni a hírlevelünkre, kérjük adja meg a következő adataidat:
Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:
Hírlevél-csoport:
Kérem írja be a képen látható karaktereket!


  Adatbázis-elérések
Információs pult
vissza az oldal tetejére
Copyright információk - Minden jog fenntartva - DEOEC Kardiológiai Intézet - © Copyright - 2003-2008.